Werkwijze

Vrijblijvende consultatie

Een tuinontwerp of realisatie gaat van start met een vrijblijvend bezoek aan huis. Hierbij luisteren we naar de wensen en noden van de klant. Ondertussen bekijkt de tuinarchitect ook de stijl van de woning, de ligging ervan, bestaande elementen... Dit om een ontwerp te kunnen maken dat aangepast is aan de stijl van de woning en de bewoners. Zodra dit gekend is, kan de tuinarchitect van start gaan met brainstormen. Hierbij bespreken de tuinarchitect en de klant over verschillende zaken zoals:

  • Visie
  • Vormgeving
  • Kleur
  • Functionaliteit
  • ...

Om meer te weten over ons bedrijf, de bedrijfsleider, de totaalconcepten en de activiteiten. Bekijk onze over ons pagina.

Inventarisatie & opmeting

Eens de verwachtingen en noden van de klant gekend zijn, zal de tuinarchitect de beschikbare ruimtes en de bestaande toestand van de tuin opnemen. Hiervoor zal de tuinarchitect de lengtes, breedtes, oppervlaktes en hoogtepunten opmeten. Hierbij nemen we eveneens foto’s. Deze foto’s dienen om de tuinarchitect te ondersteunen bij het uitwerken van een ontwerp. Naast het opmeten van de tuin worden ook alle bestaande planten en elementen genoteerd. Ook wordt een analyse gemaakt van de bodem (grondsoort, waterhuishouding... ).

Voorontwerpen

Na de bespreking met de klant en het opmeten van de tuin, kan de tuinarchitect aan de slag om zijn ideeën uit te werken in een voorontwerp. In dit voorontwerp wordt de basis van de vormgeving en de indeling opgenomen. Een gedetailleerde uitwerking is nog niet van toepassing, maar er wordt wel reeds rekening gehouden met functionele eisen zoals: onderhoudsvriendelijkheid, gebruiksgemak, technische elementen en het budget.

Voorontwerpen

Definitief ontwerp

Bij de metamorfose van voorontwerp naar definitief ontwerp, kunnen op een eenvoudige manier wijzigingen aangebracht worden in het voorontwerp die tegemoetkomen aan de wensen van de klant. Eveneens is het ook mogelijk om dan nog een aantal extra elementen zoals een waterpartij of een pad, te integreren in het ontwerp. Uiteindelijk zal het definitieve ontwerp een realistisch en gedetailleerde toekomstvisie omvatten met volgende elementen:

  • Legende
  • Beschrijvingen
  • Profielen
  • Eventuele voorstelling (ofwel in 3D ofwel in perspectief)

Tuinonwerpen

Beplantingsplan

Aangezien de beplanting de natuurlijke hoeksteen vormt van de tuin, wordt een beplantingsplan opgemaakt waarin de keuze van de planten wordt verduidelijkt. Specifiek wordt van elke plant een afbeelding getoond met bijhorende tekst en uitleg over: bloeitijd en kleur, groei eigenschappen, onderhoudstips, uitgroeigrootte ... Eveneens wordt voor elke plant de specifieke hoeveelheden weergegeven.

Uitvoerings- en detailplannen

Na het ontwerp en het beplantingsplan worden een aantal technische details overzichtelijk gemaakt. Hiertoe behoren: een reliëfplan, een verlichtingsplan, details van verhardingen ... Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de uitvoering en aanleg van het ontwerp duidelijk en vlot verloopt.

Werfopvolging- en uitvoering

De uitvoering van het ontwerp gebeurt in samenspraak met de klant. Indien gewenst wordt de tuin na uitvoering verder opgevolgd voor verdere onderhoudswerken.

Werfuitvoering

SitemapPrivacy
Website door 2design Website door 2design